Ved indmeldelse i gruppen

Indmeldelse
Fornavn*
Mellemnavn
Efternavn*
Adresse*
Postnr*
By*
E-mail*
Telefon nr.
Mobil nr.*
Fødselsdag*
1. Kontaktperson (Navn)*
1. Kontaktperson (Relation)*
1. Kontaktperson (Mobil)*
1. Kontaktperson (Email)
2. Kontaktperson (Navn)
2. Kontaktperson (Relation)
Modtag e-mails*
Modtag SMS*
PR-tilladelse: Gruppen/Korpset må tage situationsbilleder under 5, hvor mit barn/jeg er på. Samt profilbilleder.*
Transport tilladelse:*Gruppen/Korpset må foranstalte transport af mit barn/mig i forbindelse med gruppens/Korpsets arrangementer*
Badning:Mit barn må under opsyn deltage i badning på sommerlejre og i forbindelse med gruppens/Korpsets arrangementer*
Flåtkontrol:Jeg giver samtykke til, at gruppens ledere må undersøge mit barn for flåter/tæger.*
Helbredsoplysninger:jeg giver samtykke til, at gruppen må registere alleriger, helbredsoplysninger og lign. ved enkeltarrangementer, hvor der er bespisning, eller hvor det iøvrigt er relevant. Oplysninger slettes når arrangement er afsluttet.*
* Skal udfyldes